תנאי שימוש

תנאי שימוש

 הסעיפים הנלווים לתנאים וההתניות הנזכרים מטה, ואשר מופיעים באתר זה, משמשים כהגדרה של מערכת היחסים המשפטית בין לקוחות החברה ומשתמשי האתר, לבין Wish Medical Tourism LTD.

יובהר כי החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות תנאים והתניות אלה בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי.  

 

קבלת תנאי השימוש

א. תקנון האתר המובא להלן מאגד בתוכו את כלל תנאי השימוש בו, וכל אדם הבוחר לגשת ולעיין באתר ובכל איזוריו מתחייב לנהוג לפיהם. תנאים והתניות אלה חלים על בני שני המינים, השימוש בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד;

ב. גישה ועיון באתר האינטרנט על כל איזוריו ורכיביו, מהווים הסכמה לתנאי השימוש המצויינים מטה.

הנכם מתבקשים לעיין היטב בסעיפי התקנון לפני השימוש באתר, ולנהוג לפיהם.

אם אינכם מסכימים עם אחד או יותר מהתנאים המפורטים מטה, הנכם מתבקשים שלא לעשות כל שימוש באתר או בשירותיו;

ג. אתר האינטרנט משמש כמאגר נתונים במסגרתו ניתן למצוא מידע מגוון ושירותים שונים ולקבל הצעות מחיר מאת ספקי שירותים שונים. יובהר כי ספקי שירותים אלה אינם בעלי או מפעילי האתר, אלא ספקים חיצוניים העשויים להתחלף מעת. ניתן לקבל הצעת מחיר על ידי יצירת קשר עם האתר או על ידי יצירת קשר ישיר עם ספקי השירותים המופיעים באתר.

 1. הגדרות ופירושים

בתנאי השימוש, אלא אם מצויין בפירוש אחרת, הביטויים הבאים מכילים את המשמעויות הבאות:

 1.1 "לקוח" – כל אדם המבקר באתר האינטרנט על מנת לרכוש אחד או יותר מהחבילות וההליכים הרפואיים המוצעים באמצעות האתר ו\או באמצעות סיוע נציג החברה;

1.2 "ייעוץ" – שיחה עם המנתח ו\או עם נציג מטעם החברה לפני הנסיעה למיקום הניתוח, באמצעות פגישה פנים מול פנים, דרך הטלפון ו\או תוכנת מסרים מיידים או באופן מקוון, ופגישה פנים-מול פנים עם המנתח במיקום הניתוח לפני ביצוע הניתוח;

1.3 "ספק טיפול רפואי" – ספקי שירותים רפואיים, לרבות אך לא רק בתי חולים ומרפאות הנמצאים במיקום הניתוח;

1.4 "הליך רפואי" – הטיפול או טיפולים הרפואיים, כפי שהוסכם מול המנתח;

1.5 "מנתח" – המנתח הנבחר על ידי הלקוח לביצוע הניתוח ומתן טיפול לאחר הניתוח;

1.6 "מיקום הניתוח" – המדינה בה בחר הלקוח לעבור את הניתוח, אשר מצויינת כחלק מחבילת הטיפול;

1.7 "תנאי שימוש" – תנאי שימוש אלו;

 1.8 "חבילת טיפול"\"חבילה" – סך של בדיקות טרום-ניתוחיות, הניתוח עצמו, סידורי לינה, העברות, ומלווה רפואי אשר הוסכם כי יסופק ללקוח;

1.9 "משתמש" – כל אדם המבקר באתר האינטרנט;

1.10 "אנו" \ "אנחנו"\ "החברה" – פירושם Wish Medical Tourism LTD, אשר משרדיה הרשומים נמצאים ב-Pissouri, קפריסין;

1.11 "אתר האינטרנט" \ "האתר" – אתר אינטרנט זה, שכתובתו www.wish-clinics.com

 

 1. תנאי השימוש באתר

2.1 גלישה ושימוש במאמרים ובמידע המפורסמים באתר זה הנם באחריותו הבלעדית של המשתמש\הלקוח, ואין בהם להוות תחליף להתייעצות או בדיקה על ידי גורם רפואי מוסמך.

2.2 נאסר בפירוש על עשיית כל שימוש באתר זה ו\או בתכניו ו\או במידע הנוגע למפרסמים ו\או בעלי מקצוע אשר מוצגים באתר לשם שליחת הודעות פרסומיות ו\או דיוור מסחרי או למטרת הצעת הצעות מסחריות;

2.3 חל איסור מוחלט על חדירה בלתי חוקית לאתר האינטרנט ו\או לשרתיו ו\או לכל תוכן או קבצי מחשב הנמצאים עליו ו\או על איסוף מידע מאתר האינטרנט על ידי שימוש בתוכנה אוטומטית או כל יישום דומה ו\או על שימוש באתר על מנת להפעיל או לשלוח וירוסים, תוכנות זדוניות או כל יישום דומה, ידני או אוטומטי, אשר עלול להזיק לאתר ו\או לצד שלישי או למנוע מהם לעשות שימוש סביר באתר. כל שינוי, הנדסה מחדש או עדכון של כל חלקי האתר – אסורים בפירוש;

2.4 אתר האינטרנט רשאי להסיר כל מידע ו\או תוכן ו\או להימנע מפרסומם על גביו בשלמותם או בחלקם, בכל עת, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת או נימוק;

 1. תכני האתר

3.1 התכנים המופיעים באתר האינטרנט לא נכתבו על ידי מהנדסים או בעלי מקצוע , ואין אתר האינטרנט נושא באחריות על איכות התכנים. כל תקלה הנגרמה על ידי צד שלישי או תקלה טכנית, לא יהיו באחריות מפעילי ובעלי אתר האינטרנט;

3.2 מפעילי האתר לא נושאים באחריות על כל מידע או עצה המתקבלים דרך שירותי או עמודי אתר האינטרנט, ואינם נושאים באחריות על מידע, שירותים או מוצרים המסופקים או מוצגים על גבי אתר האינטרנט;

3.3 המידע, תמונות או כל דבר אחר המוצגים על גבי האתר לא מהווים תחליף לייעוץ מקצועי ואינם מחייבים את בעלי האתר או ספקי השירותים הרפואיים. בנוסף, המחירים המוצגים באתר הנם מחירים מומלצים בלבד, אשר נאספו מרחבי הרשת, ואינם מחייבים את ספקי השירותים הרפואיים לכבד את מחירים אלו.

 1. ספקי שירות שונים ומפרסמים באתר האינטרנט

4.1 אתר האינטרנט מאפשר לספקי טיפולים רפואיים לפרט בנוגע לשירות אותו הם מספקים למשתמשים ובנוגע לתחום עיסוקם;

4.2 למשתמשי האתר ניתנת האפשרות לטלפן לבעלי המקצוע השונים או לבצע התעניינות ראשונית על ידי יצירת קשר ישיר עמם, או על ידי השארת פרטי קשר באתר וקבלת הצעת מחיר לאחר מכן.

4.3 יובהר כי האתר משמש גורם ביניים בלבד. כל הפרטים והמידע הנוגעים לספקי טיפול רפואי, מפרסמים באתר ובעלי מקצוע, לרבות דיוק בפרטיהם, הכשרתם ופעילותם, וחומרי פרסום אחרים, מתפרסמים בשמם ומטעמם של ספקי הטיפול הרפואי, המפרסמים ובעלי מקצוע אחרים ועל אחריותם הבלעדית.

4.4 האתר אינו נושא במחוייבות לתכנים מטעם הנזכרים מעלה, ולא ישא באחריות בגין כל הפרה של התחייבות, מצג או הצהרה הניתנים על ידי אף אחד מספקי השירותים הרפואיים, המפרסמים או בעלי המקצוע המופיעים באתר. כמו כן, האתר אינו מהווה כל צד לכל התקשרות בין משתמשי ולקוחות האתר לבין ספקי השירותים הרפואיים, המפרסמים או בעלי המקצוע;

4.5 אנו ממליצים למשתמשי האתר ולקוחותיו לערוך בדיקה עצמאית בטרם יצירת קשר עם מי מספקי השירות הרפואי, המפרסמים או בעלי המקצוע המופיעים באתר ובטרם הסתמכות על מידע המופיע בכל איזורי האתר.

האתר אינו יכול ואינו טוען לשאת באחריות ביחס לכל מידע, עסקה ו\או שירותים וטובין המתפרסמים על גביו, הן בנוגע לטיבם והן בנוגע לתוכנם.

4.6 יובהר כי פרסום של חומר שיווקי על גבי האתר, או פרסום פרטים של ספקי שירותים רפואיים או בעלי מקצוע, אין משמעו כי האתר או מי מטעמו מעודד או ממליץ על המפרסם או על השירות אותו הוא מעניק. האתר פועל בהתאם להתחייבות ולהצהרות בעלי המקצוע המפרסמים באתר כי הנם בעלי מקצוע מתאימים ומחזיקים במומחיות הנאותה, אך בעלי האתר ו\או מפעיליו אינם יכולים לוודא את נכונות הצהרות אלה. על כן, על המשתמשים לערוך בדיקה עצמאית, כראוי לצרכנים סבירים, טרם יצירת קשר עם מי מבעלי המקצוע המופיעים באתר או אשר יוצרים עמם קשר דרך האתר;

4.7 מפעילי האתר לא ישאו בשום אופן באחריות לטיב ההתקשרות בין המפרסמים בפורטל לבין המשתמשים ולקוחות האתר. מחירים, חוזים, שירותים, הצעות מחיר, ביצוע והשלמת העבודה, תנאי רכישה, הליכי רכישה, מחלוקות, נושאים פליליים וכל דבר אחר הנוגע להתקשרות עם צד שלישי, ספקים, נותני שירות וגו' – הנם בין ספקי השירות ולקוחותיהם. כל התקשרות בין הגולשי ו\או לקוחות האתר לבין ספק שירות רפואי או ספק שירות אחר, ובכל דרך בה התקשרות זו מתבצעת, לא תהיה באחריות מפעילי האתר והנה מבוססת על הסכמה מפורשת מראש של משתמשי האתר ובידיעה שהאתר אינו צד בעניין;

4.8 מפעילי האתר אינם אחראים, ולא ישאו באחריות עקיפה או ישירה לכל נזק, כלכלי או אחר, הנגרם למשתמשי ו\או לקוחות האתר בשל צד ג', טיב העבודה של ספקי השירות, או כתוצאה משימוש במידע המופיע על גבי האתר, לרבות אובדן הכנסה או רווח.

 

 1. חבילות טיפולים

האתר מציג מידע בנוגע לחבילות טיפולים שונות, המוצעות על ידי ספקים שונים של טיפול רפואי.

במקרים בהם הלקוח בחר לרכוש חבילת טיפול ישירות מהאתר, יחולו התנאים וההתניות הבאים:

5.1 טיסה למדינה זרה למטרת ניתוח עשויה להיות חוויה לא פשוטה עבור חלק מהמטופלים. בידיעה שכך הדבר, חבילות הטיפולים שאנו מציעים נועדו להפוך את  חוויית הלקוח לנעימה ככל האפשר.

כנגד רכישת חבילת טיפול דרך האתר, החברה תבטיח כי השירותים הבאים יהיו כלולים בחבילה, אלא אם קיים סיכום אחר בכתב:

א. העברות משדה התעופה ואל שדה התעופה, על ידי נהג פרטי מקצועי;

ב. התייעצות ראשונית, פנים מול פנים או אונליין, עם מתאם הליכים רפואיים ועם המנתח, ופגישת ייעוץ פנים מול פנים עם המנתח לפני ביצוע הניתוח;

ג. העברות מהמרפאה ובחזרה עבור כל הפגישות שנקבעו עם המנתח;

ד. בדיקות טרום-ניתוחיות לקביעת התאמה לניתוח הנבחר. כל בדיקה נוספת שנקבע כי יש לבצעה, אם במהלך ההערכה הטרום-ניתוחית או במהלך אבחנה עבור טיפול מסויים, או כתוצאה ממצב רפואי קיים, או חשש לחשיפה או פגיעות למצב רפואי – תהיה כרוכה בתשלום נוסף;

ה. שהייה של לילה אחד בבית החולים לאחר הניתוח. שהייה מעבר ללילה אחד תהיה כרוכה בתשלום נוסף לכל לילה, בהתאם לתעריפי בית החולים ובהתאם לאפשרות השהייה הנבחרת;

ו. אירוח בבית מלון, כולל ארוחת בוקר המוגשת במלון. הלקוח ישא באחריות לכל חיוב נוסף שיזם בעצמו בבית המלון, כגון ארוחות (שאינן כלולות בעסקה שתואמה עבורו), שימוש בטלפון, שירותי כביסה וכיו"ב, או שהיה במלון שלא הוזמן דרכנו;

ז. מלווה רפואי דובר אנגלית שיתלווה אליך לכל הפגישות שנקבעו עם המנתח;

ח. כל עלויות חבילת הטיפול לא כוללות מע"מ, היכן שנדרש על פי חוק;

5.2 ניתן להזמין שירותים נוספים ו\או לבצע שינויים בחבילת הטיפול שנבחרה, על פי בקשת הלקוח.

 

 1. המחירים המוצגים על גבי האתר

6.1 המחיר הסופי יקבע בשיחת טלפון או בפגישה בבית הלקוח, על ידי ספק הטיפול הרפואי – האתר אינו נושא באחריות למחיר או איכות העבודה;

6.2 המחירים הרשומים באתר הנם בגדר המלצה בלבד וכפופים לשיקול דעת כותב התוכן. המחירים אינם קבועים או מחייבים. המחירים משתנים בהתאם לסוג העבודה ואין האתר מספק אחריות או המלצה למחיר מסויים.

 

 1. תשלום וביטוח

7.1 על מנת לשריין הליך או הליכים רפואיים ותאריך רלוונטי, על הלקוח לשלם מקדמה של 10% ללא אפשרות החזר, או 100% מסך העסקה. התשלום המלא  יועבר לא יאוחר מ-14 יום לפני ביצוע ההליך או ההליכים הרפואיים;

7.2 המקדמה תשולם לפני קביעת פגישה, ושאר התשלום ניתן להעברה עד 14 יום לפני התאריך שנקבע לחבילת הטיפול. ניתן לשלם מקדמה באמצעות העברה בנקאית או באמצעות כרטיס חיוב\אשראי;

7.3 באחריות הלקוח לדאוג לביטוח מתאים המכסה אותו\אותה במהלך השהייה במיקום הניתוח. המצאת ביטוח מתאים הנה תנאי להזמנת חבילת טיפול.

 1. ביטולים ושינוי תאריכים

8.1 הלקוח רשאי בכל עת לבטל את ההזמנה, באמצעות הודעה לחברה בכתב. הביטול יכנס לתוקף החל מהיום בו קיבלה החברה מהלקוח הודעה כתובה על רצונו לבטל. היקף החיובים עקב הביטול יהיה תלוי במועד קבלת ההודעה על הביטול. בכפוף לנסיבות, ביטול ההזמנה יהיה כרוך בדמי ביטול כמפורט להלן:

א. במקרה של ביטול על ידי הלקוח עד 14 יום לפני מועד הניתוח, החברה שומרת לעצמה את הזכות לגבות כדמי ביטול את המקדמה בסך 10% ששולמה מראש, או 10% ממחיר ההליך\חבילת הטיפול, הגבוה מביניהם;

ב. במקרה של ביטול על ידי הלקוח פחות מ-14 יום ועד 24 שעות לפני מועד ההגעה למיקום הניתוח, החברה שומרת לעצמה את הזכות לגבות כדמי ביטול עד 50% ממחיר ההליך\חבילת הטיפול;

ג. במקרה של ביטול על ידי הלקוח פחות מ-24 שעות לפני מועד הניתוח, ובזמן שהייתו במיקום הניתוח, החברה שומרת לעצמה את הזכות לגבות כדמי ביטול עד 100% ממחיר ההליך\חבילת הטיפול;

ד. הלקוח רשאי לשנות את תאריך הניתוח עד 14 יום לפני מועד הניתוח שנקבע במקור, ללא תשלום נוסף ועל בסיס מקום פנוי וזמינות המרפאה בלבד;

ה. הלקוח רשאי לשנות את תאריך הניתוח במהלך 14 הימים הקודמים לניתוח, בעלות של 250 אירו ועל בסיס מקום פנוי וזמינות המרפאה בלבד;

8.2 אם מכל סיבה שהיא הלקוח לא הופיע למועד הניתוח בזמן שנקבע ובמצב המאפשר קבלת ייעוץ ואת ביצוע הניתוח, התור יבוטל והחברה לא תוכל להציע פיצוי או החזר מכל סוג שהוא. קביעה מחדש של מועד הניתוח תתבצע באותה שנה קלנדרית ו/או בתוך 12 חודשים ועל בסיס מקום פנוי בלבד.

במקרה שהלקוח לא הופיע כלל למועד הניתוח, הטיפול הרפואי יחשב כמבוטל ללא מתן הודעה מוקדמת. בהתאם לכך, הלקוח יחוייב בדמי ביטול מלאים של הסכום ששולם מראש.

 1. היעדר אחריות

9.1 כל התכנים המפורסמים באתר זה, לרבות מדריכים, חוות דעת, טיפים, הנחיות, אינפורמציה והסברים אחרים – מתפרסמים כשירות למשתמשי האתר בלבד;

9.2 יודגש כי הטיפול הרפואי שיוענק ללקוח הנו במסגרת חוזה בין הלקוח לבין בית החולים ו\או המנתח המבצע. על ידי קבלה של תנאים והתניות אלו, הלקוח מתחייב לא לטעון לאחריות של Wish Medical Tourism LTD בגין רשלנות רפואית או רשלנות פושעת שנגרמה על ידי ספק הטיפול הרפואי הנבחר;

9.3 יובהר ויודגש בזאת כי התכנים המופיעים באתר אינם מהווים חוות דעת או המלצה מקצועית בכל נושא ו\או תחליף לשכאלה, בכל תחום הדורשים מומחיות או הכשרה מקצועית, או בכל תחום אחר. משתמשי האתר נושאים באחריות מלאה ובסיכון המלא לכל פעולה הקשורה למידע והתוכן המובאים באתר זה. על משתמשי ולקוחות האתר להפעיל שיקול דעת ומשנה זהירות בעת עשיית שימוש במידע המוצג;

 9.4 החברה אינה בעלת הכשרה רפואית מכל סוג ואינה נושאת באחריות או חבות בגין כל הליך רפואי. החברה מסייעת ללקוח להגיע להחלטה מודעת על ידי פגישה, או לכל הפחות פגישה טלפונית\בוידאו עם צוות רפואי ו/או המנתח.

החברה אינה נושאת באחריות או חבות בגין עבודתו של המנתח או של הצוות הרפואי במרפאה או בית החולים שנבחרו על ידי הלקוח. היבטים אלה יוסדרו באופן בלעדי בהתאם לתנאי חוזה הטיפול שנחתם מול המרפאה או בית החולים והמנתח;

9.5 החברה לא תישא באחריות מכל סוג במקרים נדירים בהם המנתח חש כי הלקוח אינו כשיר דיו לעבור ניתוח, ויאלץ לשוב מבלי שבוצע ניתוח. הלקוח יהיה זכאי להחזר כספי של עלות הטיפול עצמו, בקיזוז חיובים על בדיקות, פגישות יעוץ וכיו"ב;

9.6 ניתוחים והליכים רפואיים, בכל מדינה שהיא, כרוכים בסיכונים שונים. במקרים של ניתוחים פלסטיים, השתלות שיער ורפואת שיניים קוסמטיים, המטופלים עשויים לחוש חוסר שביעות רצון מהתוצאה הסופית. החברה לא תישא באחריות על מחלוקות רפואיות העלולות להתגלע לאחר ההליך. חבות החברה מוגבלת לשירו ת ללקוח במסגרת יכולתה בתור מתווך צד ג', הכפוף לחוקי מדינת הניתוח;

9.7 האתר ו\או מי מטעמו לא ישאו באחריות לכל נזק ו\או הפסדים לגוף ולרכוש, בעקיפין או במישרין, אשר נגרמו למשתמש ו\או כל צד ג' עקב השימוש במידע המוצג באתר, בין אם מדובר בחומרי שיווק או בחומרי עיון מקצועיים, בין אם דרך קישורים המופיעים באתר או דרך תכנים אחרים;

9.8 חומרי פרסום ותכנים השייכים לבעל מקצוע או מפרסם, מתפרסמים באתר בהסתמך על הצהרתם עי מדובר בתכנים ו\או חומרים מקוריים ושאינם מפרים זכויות של כל צד אחר.

אנו מבקשים ממשתמשי האתר לפנות אלינו באם הנם סכורים כי תוכן כלשהו באתר מפר את זכויות היוצרים שלהם. האתר יעשה כל שביכולתו לבחון את הפניה תוך פרק זמן סביר, וינהג על פי שיקול דעתו ו\או החוק הרלוונטי;

9.9 בנוסף, האתר לא ישא באחריות או חבות לנזקים או הפסדים שנגרמו עקב התאמת שירותים המוצעים באתר למשתמשיו ו\או בגין התאמת האתר למחשבם האישי ו\או בגין נזקים, תקלות, או כשלים בתוכנה, בשרת, או כל שירות המסופק על ידי צד שלישי. משתמשי האתר מתבקשים לקחת כל זאת בחשבון טרם הסתמכות על התוכן המוצג ברחבי האתר או על השירותים אותם האתר מציע;

9.10 האתר לא מתחייב לשמור גיבוי של כל תוכן המאוחסן ו\או מופיע על גבי האתר. בנוסף, מפעילי האתר רשאים להשבית את האתר, בכללו או בחלקו, למטרות תחזוקה, עדכון, שדרוג או כל צורך אחר ולא ישאו בחבות לכל נזק העלול להיגרם כתוצאה מכך.

 1. זכויות יוצרים וקניין רוחני

10.1 זכויות היוצרים וכלל זכויות הקניין הרוחני באתר זה ובתוכן הכלולים בו, לרבות פטנטים, זכויות יוצרים, עיצוב האתר ועיצובים אחרים, סודות מסחריים, טקסטים, עימוד, גרפיקה, תמונות, איורים, לוגו האתר ושם האתר –  שייכים לחברה או לצד ג' האישר להנהלת האתר להשתמש בהם. זכויות אלו חלות בין השאר על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תיאור ועיצוב המוצרים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.

זכויות אלה חלות גם על שם האתר, סימנים מסחריים (בין אם רשומים ובין אם לאו) אשר נחשבים רכוש החברה. אין לעשות בהם שימוש ללא הסכמה מפורשת בכתב;

10.2 חל איסור להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, להשכיר ולתרגם כל תוכן או מידע מהאתר, כולל סימנים מסחריים, תמונות וטקסטים, עיצוב מוצר וכיו"ב, ללא אישור מפורש בכתב מהחברה;

10.3 לאתר שמורה הזכות לנקוט בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותו, האתר שומר לעצמו את הזכות למנוע ולחסום גישה לאתר מכל גולש או משתמש שהפר את סעיפי מדיניות זו ו\או הפר את החוק ו\או עשה שימוש לרעה באתר – בכפוף לשיקול דעתו הבלעדית של האתר.

 1. תלונות

11.1 החברה שמה למטרה להעניק תמיכה ושירות בסטנדרט הגבוה ביותר ללקוחות ולמשתמשים. במידה ומסיבה כלשהי החברה כשלה בכך, לקוחות ומשתמשים רשאים להגיש את תלונתם בכתב או בעל-פה. החברה פועלת על מנת לברר כל תלונה באופן מיידי, תוך כדי הכרה בטעויות וחתירה לתיקונן על מנת לשפר את איכות השירות;

  11.2 במקרה של מחלוקת בין לקוח לספק טיפול רפואי, תטופל זו תחת חוקי המדינה בה בוצע הניתוח, אלא אם הוסכם אחרת. בתור גורם מתווך, החברה תמשיך לפעול כך בין הלקוח לספק הטיפול הרפואי, ותסייע ללקוח בתהליך ככל הניתן.

 

 1. משילות החוק ותחום שיפוט

תנאים והתניות אלה נמשלים על ידי חוקי מדינת קפריסין, ומשתמשי ולקוחות האתר והחברה מביעים בזאת הסכמה לסמכות השיפוט הבלעדית של מערכת המשפט והבוררות של קפריסין.   

אני הח״מ, מצהיר בזאת כי קראתי, הבנתי, והינני מסכים לתנאי השימוש של חברת Wish Medical Tourism Marketing Ltd.